Què és FertiNext?

FertiNext és una eina d’ajuda a la decisió sobre la fertilització orgànica i mineral a aplicar en els cultius extensius.

Actualment s’estructura en dues parts:

-          Un programa informàtic que permet fer recomanacions precises, a nivell de parcel·la individual, de dosis d’adob a aplicar abans de la sembra i en cobertora.  El programa està adaptat per ser utilitzat per tècnics que assessoren grups o col·lectius de productors.

-          Aquest web, on hi ha informació i recomanacions genèriques sobre les dosis d’adob a aportar als cultius en diferents moments, àrees i circumstàncies. A més dels Fulls informatius que es van editant per cada zona, informació sobre les jornades que es desenvolupen i documentació tècnica disponible.

FertiNext ha estat desenvolupat per IRTA Mas Badia en el marc dels Plans per la millora de la fertilització agrària en els que ha participat. Per la seva elaboració s’ha rebut finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya, de l’Associació de Productors de Conreus Extensius de Girona, del consorci Gesfer i de la Fundació Mas Badia. IRTA Mas Badia també s’ocupa del manteniment i l’actualització tècnica del programari i del web. Click S.C.C.L. s'encarrega de l'actualització informàtica.

 

El programa FertiNext

El programa informàtic utilitza principalment la metodologia del balanç de nutrients per estimar la disponibilitat de N, P i K pel cultiu en diferents moments i servir d’orientació en la decisió de les dosis de nutrients a aportar en cada moment per una producció òptima.

Està adaptat per als principals cultius extensius i totes les zones productores de Catalunya. Específicament està preparat per ajudar en les recomanacions de fertilització de cereals d’hivern per gra i farratge (blat, ordi, triticale, civada), cereals d’estiu per gra i farratge (blat de moro, sorgo), gramínies farratgeres (raigràs) i altres (colza, girasol), tant en sistemes d’un sol cultiu anual com en rotacions de dos cultius anuals. A més, també permet introduir algunes dades per adaptar l’ús del programa en altres cultius anuals no inicialment previstos.

 

Balanç de nutrients

El mètode del balanç de nutrients es basa en l’estimació de les entrades i sortides de les formes disponibles pel cultiu d’un nutrient, en la parcel·la agrícola durant certs períodes, per definir les necessitats de fertilització en diferents moments del cultiu, fons i cobertora essencialment.

En el cas del nitrogen, el mètode del balanç estima les entrades i sortides de N mineral en el sòl en un cert període (ja finalitzat i/o futur) i permet decidir la conveniència o no d’aportar N al cultiu. Les principals entrades i sortides que es tenen en compte són:

-          Entrades: N mineralitzat de la MO del sòl, N aportat amb les dejeccions ramaderes i altres materials orgànics durant els anys anteriors, N aportat amb els fertilitzants minerals, N aportat per cultius fixadors de N, N aportat amb l’aigua de reg.

-          Sortides: N extret pels cultius, N rentat per la pluja, N consumit per les restes de cultiu incorporades al sòl.